Web
Analytics
Skip to main content

Kallelse till extra medlemsmöte för KulturUngdom

Bäste medlem. Välkommen till extra medlemsmöte med anledning att ta ställning till styrelsens förslag om nya stadgar. Stadgeändringen gäller antalet ledamöter i styrelsen.

Mötet sker på Kulturverkstan, Lagerhuset, Heurlins plats 1 B i Göteborg
Kl 16.30 den 27 oktober.

Dagordning för medlemsmöte 20191027
→ 1. Mötets öppnande
→ 2. Justeringspersoner utses
→ 3. Röstlängd fastställes
→ 4. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
→ 5. Mötets avslutning

Välkomna!

Styrelsen

 

 

Foto: Elin Åström

Relaterade artiklar