Web
Analytics
Skip to main content

Välkommen till årsmöte!

Välkommen till årsmöte! KulturUngdoms årsmöte är till för att du som medlem ska veta vad som händer – och för att du ska kunna vara med och påverka verksamheten.

Tid: Onsdag 18 mars kl.18.00
Plats: KulturUngdoms kontor, Gamlestadsvägen 2-4 Hus B15 samt digitalt. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer info kring digital närvaro.

Anmäl deltagande senast fredag den 13 mars.  Det bjudes på fika och vi har lotteri på presentkort på Pustervik som alla deltagare är med i.
Anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Välkomna!
Styrelsen

Länk till mapp med 
Delrapport 2020, Genomförandeplan 2020, årsredovisning 2019 samt årsbokslut för KulturUngdom 2019

DAGORDNING  - KulturUngdoms årsmöte 2020
Mötet öppnas
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Justeringspersoner utses

Årsmötets utlysande
Fastställande av röstlängd
Dagordningen skall godkännas

Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019

Ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020

Ändring av stadgan gällande antal ledamöter i styrelsen – fastställande av tidigare beslut på medlemsmöte 20191027
Ändra lydelsen i § 11: Lydelsen medlemsmöte ändras till årsmöte eller extra insatt årsmöte varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Ändra lydelsen i § 4:  Styrelsen framledes skall bestå av 5 ledamöter samt 2 suppleanter från hittillsvarande 7 ledamöter och 2 supplenter

Valberedningens rapport
Val av styrelse
Val av ägarrepresentant för Westside Music Sweden
Val av ägarrepresentant för KulturUngdom Väst AB 
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
Tack till avgående styrelseledamöter
Mötets avslutande

Taggar: K-pengar