Web
Analytics
Skip to main content

Återstartsstöd - Beviljade stöd

Under hösten 2021 utlyste vi ett återstartsstöd för att stötta de verksamheter eller sammanhang som varit ekonomiskt drabbade under pandemin och som skulle behöva ett tillskott i kassan vid återstarten. Bidraget gick ut till de mellan 13-30 år som bedrev projekt inom kultur för unga i Västra Götaland. 

Kriterierna för återstartsstödet var:
• Sökande skulle vara en verksamhet med organisationsnummer
• Det skulle vara ett sammanhang som jobbar med kulturverksamhet för unga 13-30 år
• Organisationen skulle ha ett extra ekonomiskt behov på grund av pandemin
• Sökande skulle vara verksam i Västra Götaland
• Organisationen skulle även fortsättningsvis jobba med ung kulturverksamhet

Totalt kom 40 ansökningar in. Summan för det totala ansökta beloppet översteg summan vi hade att fördela och vi har därför gjort ett urval där vi sett till hur väl ansökan överensstämmer med kriterierna, hur det ekonomiska behovet sett ut och den regionala spridningen.

Följande 15 organisationer beviljas stöd från KulturUngdoms återstartsstöd:
• Föreningen Navet i Bergsjön
• RUM - Riksförbundet Unga Musikanter
• Skallsjö Sommarorkester
• Beardmen International Entertainment
• Support Group Network (SGN), Vänersborgs Interkulturella Centrum
• Kulturhus Kviberg (Cultur & People)
• Västergötlands unga folkmusikanter/ Sjövikskursen
• Gothenburg World Musik Festival
• Kolgruvan AB
• Timjan - Ung Kultur, KoF
• Teater Spera
• Fyrens Ölkafé
• Göteborg Balkan Festival 2022-Workshops i romsk musik för ungdomar
• Kulturföreningen Tåget
• Nordiskt Ljus via Nordiska Folkhögskolan

Vi vet att många fortfarande kämpar med sina verksamheter och vi kommer göra vårt bästa med att fortsätta stötta kulturen och unga skapare i Västra Götaland genom vårt ordinarie stöd K-pengar och genom vår verksamhet i stort.

Vi önskar er alla en bra återstart och ett fint kulturår 2022.

Taggar: Övriga stöd