Web
Analytics
Skip to main content

K-pengatips #1: Så kan du tänka om egna insatser

Funderar du på vad som menas med egen finansiering i K-pengaprojekt?

Intäkterna i en budget kan bestå av både egna insatser och externa stöd som tex kommunstöd eller stöd från studieförbund eller liknande. Här följer en sammanfattning på vad som är godkänt som egen finansiering/insats och vad som inte är godkänt när det gäller K-pengaprojekt.

Godkända poster för egen finansiering:
Lokal. (Gäller om du hyr eller får låna en lokal - då kan du räkna in kostnaden under projekttiden. Gäller ej hemadress.)
Medel från föregående projekt.
Programlicens som ska användas inom projektet.
En kan räkna in värdet av inventarier och material, vad det skulle kosta att hyra.
Om en har fått låna kan en räkna in värdet, vad det skulle kosta att hyra.
Egna kontanta medel

Ej godkänt:
Privat dator eller annan teknik för inköpspris
Egen lägenhet / hus
Arbetstimmar
Merch

Har du frågor kring egna insatser eller något annat om budgeten? Ta kontakt med den konsulent som handlägger din konstform så hjälper vi dig.

Lycka till med din ansökan!

Taggar: K-pengar