Web
Analytics
Skip to main content

Vill du vara med och påverka? Sök till vår styrelse!

Med det nya året öppnar sig nu möjligheten att ansöka om att vara del av KulturUngdoms styrelse. Vi söker nya ledamöter, som kommer ha möjlighet att vara med och påverka framtiden i verksamheten. Känner du att du vill utveckla och föra KulturUngdom framåt med önskan och visionen att skapa möjlighet för unga att utöva sina konstnärliga uttryck? Läs igenom arbetsbeskrivningen och kontakta valberedningen nedan med din ansökan. Vi eftersträvar en styrelse med mångfald.

Arbetsordning för KulturUngdoms styrelse

Styrelsen ansvarar för:

 • Föreningens organisation:
  - Bereda olika frågor, som tex olika projekt som föreningen ska driva, vilka samarbeten KulturUngdom (K) ska ingå i, visionsarbete, budget.
  - Förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.
 • Utse firmatecknare
 • För den löpande förvaltningen samt att anställa personal. Detta görs tillsammans med tex verksamhetsledare och övrig personal.
 • Styrelsen skall utöva tillsyn över personalen: i K har tillsynen delegerats till verksamhetsledaren (VL).
 • Årligen fastställa arbetsordning.
 • Styrelsen skall alltid avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse.
  - Principiell art: kan vara tex om K beslutar att starta ett bolag, nya projekt, större samarbeten, samarbetet med Västra götalandsregionen.
  - Större ekonomisk betydelse: Stora ekonomiska omprioriteringar som påverkar kärnverksamheten.

Styrelsen ska:

 • Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen.
 • Styrelsen ska väljas årligen av årsmötet.
 • Styrelsen ska i anslutning till årsmöte ha ett konstituerande möte enligt den mall som tagits fram. (Se bilaga)
 • Styrelsen skall ha minst 5 ledamöter och 2 suppleanter.
  - Ordförande
  - Vice ordförande
  - 3 ledamöter
  - 2 suppleanter
 • Styrelsen ska välja ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som årsmötet valt.  
 • Styrelseledamot väljs på 2 år.
 • Styrelsen skall ha målgruppsmajoritet. Det vill säga att majoriteten ska vara under 30 år. 

Styrelsemöten:

 • Styrelsemöte skall hållas minst en gång per kvartal.
  - Normalt hålls 4-5 styrelsemöten per år.
 • 2/3 av styrelsen måste vara närvarande vid ett styrelsemöte för att den skall vara beslutsmässig.
 • Styrelsen får ett arvode per mötestillfälle och självklart eventuella resor betalda.
 • Vid längre sittningar ingår mat.
 • Mötena kan vara i både fysisk form eller digitalt.


Är du personen vi söker? Skicka intresseanmälan med info om dig själv till valberedningen:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi ser fram emot din ansökan!

Taggar: Styrelsen