Web
Analytics

AVTRYCK | RESIDENS: HEMMA

OKTAWIAN BOHDZIEWICZ

Flöden genom platser

Residens: hemma är ett residens om konst och påverkan utifrån platsen "hemma", där åtta deltagande konstnärer under Avtrycks residens kommer att presentera sina processer och/eller verk. Ta del av åtta spännande verk som kommer publiceras fram tills midsommar.

Om Oktawian

Mitt namn är Oktawian Bohdziewicz (fd. 1994) och har studerat Keramikkonst (BFA) på HDK-Valand i Göteborg. Jag sysslar huvudsakligen med keramikkonst och digital konst. Under denna residensperiod har jag undersökt platser i närheten av mitt hem, och undersökt hur man kan koncentrera ner en hel plats i en mindre del utav samma plats, och vad som sker i processen. Jag redigerade, samlade foton på platserna, och lade dem i sprickor i en klipphäll, och lät dem flöda genom platserna på olika sätt.

Färdiga verk

Flöden 1
Flöden 2
Flöden 3
Spår 1
Spår 2

Processbilder

Process 1

Process 2

Process 3

Process 4

Process 5

Process 6

Process 7

Process 8

Process 9

Process 10

Process 11

Process 12

Process 13

Process 14

Process 15

Process 16

Process 17

Process 18

Process 19

Process 20

Process 21