Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: Jennifer Artspace
Kontaktperson: Klara Ström
Kommun: Göteborg
Projekt ID: 210
Startdatum: 2020-03-27
Plats: Nedre Kaserngården 3b (Jennifer Artspace)
Länka till ditt projekt.:


Bilder


Projektbeskrivning

Under våren 2020 skulle vi visa verk av Tyska konstnären Theresa Tuffner och Kanadensiska konstnären Jenine Marsh. Vi hann slutföra förarbete för båda projekten innan corona tog fart och har haft kvarstående utgifter för båda projekten trots att de pga av rådande situation tvingades skjutas fram då konstnärerna skulle resa hit från andra länder. Utöver de utgifter vi ändå haft för projekten så som lokalhyra, konstnärsarvode, produktionskostnad och resor har vi arrangerat coronavänliga ersättningsevenemang samt hållit förberedande samtal för att genomföra utställningarna i 2021. De evenemang vi kunde genomföra blev en utställning under titeln Summoned in solid bloom, där fyra göteborgsbaserade konstnärer ställde ut i Kvibergs park och då vi höll vernissage för under 50 personer med en platsspecifik utställning, deltagande konstnärer var Sara Andreasson, Hanna Antonsson, Andreas Sandberg och Klara Ström. Vi drog också igång projektet print-at-home-zine där vi satte samman ett zine med åtta internationella såväl som svenska konstnärer tillsammans på distans med arbeten där vardera konstnär fick bidra med ett antal uppslag. Slutgiltiga zinet med titeln Ka du ger på? (vad håller du på med?) skickades sedan ut till varje konstnär att själv skriva ut i egen upplaga enligt pedagogiska riktlinjer samt sprida i sitt närområde. själva har vi delat ut fanzinet vid olika ateljékollektiv och konstskolor i Göteborg och de andra städer där fanzinet spritts är Stockholm, Amsterdam och Oslo.