Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: En förbjuden kärlekshistoria
Kontaktperson: Lina Larsson
Kommun: Göteborg
Projekt ID: 397
Startdatum: 2020-10-10
Plats: Kulturhuset Vingen Torslanda
Länka till ditt projekt.:


Bilder


Projektbeskrivning

Projektbeskrivning av En kärlekshistoria på liv och död Av föreningen West side Projektet heter En kärlekshistoria på liv och död, och är en musikal som är producerad av och med ungdomar. Bakom projektet finns en förening som stöttar upp. Föreningen Westside är en förening bestående av 30 stycken kreativa personer mellan 13-65 år som arbetar för alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, funktionsvariation och etnicitet. Målet med föreningen är att kunna stärka ungdomar till att våga uttrycka sig, samt att växa som människor och därmed öka kreativiteten och tron på sig själva. Vi som ledare ser att arbetet mot en scenisk produktion kan vara ett medel till att nå dessa mål då de får uttrycka sig via text, skådespeleri, måleri m.m. Ett annat mål är att arbeta för att den konstnärliga verksamheten i Torslanda ska inkludera ungdomar. Då det aldrig producerats en musikal av och med ungdomar i Torslanda, tycker vi i föreningen att det är dags. Föreningen startades upp våren 2019 med ungdomar från Torslanda. Det första som skedde var att vi som ledare delade vi in gruppen i olika områden, exempelvis en skrivargrupp en marknadsföringsgrupp och en ljus och ljudgrupp m.fl. Skrivargruppen träffades en gång i veckan och skrev manuset till en musikal. Musikalen handlar om olika ungdomar och deras liv och livsöden, framtidsutsikter och samhällsfrågor och sist men inte minst kärleken. Då vi är en förening lägger vi stort fokus på att medlemmarna ska trivas och komma varandra närmre, därför gör vi ibland aktiviteter som teaterworskhops, filmkvällar eller ses över en fika. Sommaren 2019 hade föreningen ett skrivarläger där vi bjöd in en regissör, en dramapedagog samt en rapartist. Medlemmarna fick verktyg och feedback på hur de kan tänka kring skrivande. Under våren 2020 hölls en audition där ungdomar från Göteborg och Torslanda sökte. Under hösten 2021 genomfördes föreställningen på kulturhuset Vingen.