Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: Self-Portraits
Kontaktperson: Maria Ward
Kommun: Göteborg
Projekt ID: 416
Startdatum: 2020-12-01
Plats: Göteborg
Länka till ditt projekt.:


Bilder


Projektbeskrivning

Detta utställningsprojekt är genom olika verk ett undersökande
av självporträttet som fenomen och dess användingsområden i belysandet av maktstrukturer. Projektet består av 5 olika verk som behandlar självporträttet och andra sociala frågor kring det. Jag har arbetat med flera praktiker så som film, skulptur, performance och stillbild. I det sekventiella berättandet och utforskandet av relationen till mig själv, till andra och till tingen runt om oss skapas en röd tråd i dessa arbeten. Verken blir en lågmäld uppvisning av olika relationers förhållande till maktstrukturer, subjekt och objekt, samt sociala och politiska konventioner.