Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: Hotmix- the Modern Dwelling
Kontaktperson: Carl Martinsson
Kommun: Göteborg
Projekt ID: 464
Startdatum: 2021-04-23
Plats:
Länka till ditt projekt.: https://www.hotmix.se


Bilder


Projektbeskrivning

Hotmix - The Modern Dwelling är en grupputställning med verk från fjorton designers, konsthantverkare och konstnärer. Utställningen har tagit form genom diskussioner och samtal kring objekt och dess påverkan på varandra och människor som omger dem. Utställningens titel syftar till en vilja att visa på en möjlig plats att vara på. På samma gång lik och olik de platser vi är vana att befinna oss på. Här har vi låtit det visuella och poetiska ta större plats istället för den praktiska brukbarheten och vår förhoppning är att vi har skapat en plats som man vill vara på en stund.