Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: Vårprojektet: Myten om Människan
Kontaktperson: Victor Cornelius
Kommun: Göteborg
Projekt ID: 722
Startdatum: 2022-05-01
Plats: Göteborg
Länka till ditt projekt.: https://vimeo.com/759894794/44a7e23c71


Bilder


Projektbeskrivning

Myten om människan är ett interdisciplinärt konstprojekt, i vilket fyra konstnärer av särskilt intresse för mig, tolkar varandras arbeten i flera led. Metoden har gått ut på att jag gett en första konstnär ett ämne som hen tolkar och gör ett verk av. Verket lämnas därefter vidare till nästa konstnär som på samma sätt tolkar och gör sitt eget verk av den tidigare tolkningen. Sedan går den andra tolkningen vidare till den tredje konstnären. Slutligen samlar jag ihop alla verk och gör en film av dem.