Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: Body Poetry Festival
Kontaktperson: Natanel Seri
Kommun: Tanum
Projekt ID: 804
Startdatum: 2021-06-01
Plats: Gerlesborg och Skärkäll
Länka till ditt projekt.: https://www.instagram.com/bodypoetryfestival/


Bilder


Projektbeskrivning

Festival hade sin debut i sommar 2022. Festivalens intention är att tillsammans undersöka livets vitalitet genom lek och frågeställningar. Vi står fast vid att ha djupa dialoger med varandra genom konsten som sedan kan fortplantas i hur vi står till relation till det som är runt omkring oss. Naturen likväl samhället. Under festivalen hade vi allt från workshop i Tai Ji till experimentella verk i musik, poesi, dans och skådespeleri. Detta var en grund till vad festivalen kan utforska i framtiden.