Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: Networks of leaving / I wish I could tell you
Kontaktperson: mail@oskarsoderman.com
Kommun: Göteborg
Projekt ID: 969
Startdatum: 2023-06-19
Plats: Göteborgs Stadsbibliotek
Länka till ditt projekt.:


Bilder


Projektbeskrivning

Fotoinstallationen I Wish I Could Tell You innehåller ett urval på 43 fotografier från Oskars personliga arkiv och är tagna och kopierade under omständigheter jag bott och vistats i mellan åren 2015-2023. Tillhörande bilderna fanns ett utdrag från en anteckningsbok, skrivet under processen i mörkrummet.

Utställningen fick under processen en ny titel, "I wish I could tell you" som dels är en öppnare titel än den första men som även kunde engagera betraktaren i fotografiets känslomässiga och fysiska egenskaper och främja en poetisk och ickelinjär läsning. Titeln syftade också till att konceptualisera bilderna i förhållande till biblioteket som plats och anspela på hur fotografiet och det visuella kan agera som en uttrycksform och ett komplement för det uttalade och skrivna ordet.