Web
Analytics
Skip to main content

Periferin är centrum

Parkeringshuset Saturnus i Bergsjön har stått tomt och låst i flera år. Många års vattenläckage har fått betongen att vittra och flera av våningarna kan inte längre användas för parkering. I väntan på renovering (för dyrt) eller rivning (för dyrt) undersöker vi platsens potential som ett rum för temporära konst- och kulturproduktioner. 

Vi provar att aktivera mellanrum, att skapa kollektivt i väntan-på. Vi pratar plats, periferi, centrum. Baksidan av parkeringshuset har i många år använts som ett fame wall för graffitiwriters, nu låser vi upp och fortsätter på insdan och tillsammans. Den mexikanska konstnärsduon Himed&Reyben är på plats och bjuder in till en kollektivt skapandeprocess där vi utifrån stencilgraffiti* låter ett nytt offentligt konstverk växa fram på parkeringshusets fasad.

Daniel, projektledare på Urban Konst, har tagit sig ett snack med Himey & Reyben.

Daniel: Street art har blivit adopterad som en strategi för city-branding. Hur ser ni på street artens roll idag och vad betyder anonymiteten för er?

Reyben: Att många företag använder sig av street art för att marknadsföra sig har att göra med att de har insett att folk tycker om det. Så klart ser de på konsten som en business snarare än ett kulturellt bidrag till staden. Att fortsätta vara anonyma är ett sätt för oss att inte bli en del av publicitetens lek som personer eller ansikten. Vi vill att vikten ligger på konsten och att den stannar hos människorna.

Himed: Anonymitet, att inte visa ansikten är för oss ett sätt att göra motstånd till branding industrin, att inte förlora vår identitet, att inte låta oss absorberas av en etikett, som tvingas av varumärken, staten, akademiker, systemet som endast söker efter egna vinster i detta som kallas för Street art. Allt detta på bekostnad av konstnärerna som utnyttjas till sista droppen, och genom att exkludera folket. För många är “deras arbete” är att komma till en “marginaliserad stadsdel”, göra en mural och åka hem. Det räcker inte med att försköna en plats, inte heller att komma med eller ge bort något. Att måla på gatan handlar om att dela med sig. Att fortsätta vara anonyma handlar om att handskas med allt detta, det är inget mode eller att vi försöker vara “anti”. Vi är muralerna som vi målar, vår identitet är folket vi delar med och vårt ansikte är gatan.

*Stencilgraffiti är en form av graffiti som använder stenciler gjorda av papper, kartong eller andra medier för att skapa en bild eller text som enkelt kan reproduceras. Processen med stencilling innebär att man applicerar färg över en stencil för att skapa en bild på en yta. Stenciler har traditionellt använts inom street art i småformat för att reproducera och propagera ett och samma motiv. I kontrast till detta skapar Himed & Reyben, med hjälp av kollektiva processer, gigantiska stenciler som bara används en gång, för att sen förstöras. I deras konstnärliga praktik står det unika och kollektiva i centrum". - Elin Åström

Fotograf: Elin Åström

60544234 10156922528220791 460729250740174848 O
60626740 10156922528680791 7766555770417577984 O
60636503 10156922528850791 4284249883717664768 O
60641584 10156922529495791 1678713342308384768 O
60674571 10156922568845791 6850206080996212736 O
60679148 10156922526850791 7685936687356051456 O
60727896 10156922527345791 1606947312125345792 O
60876127 10156922527715791 5560539814186450944 O
60883226 10156922546260791 1399389714716295168 O
60971802 10156922527500791 6735875808218316800 O
61006040 10156922590505791 6286206596481548288 O
61174444 10156922529420791 4258326749609197568 O
61376556 10156922546045791 7039072564848623616 O

Taggar: Konst