Web
Analytics
Skip to main content

19 juli: Nayab Ikram – Närhetens distans... | Bollebygd

Nayab Ikram – Närhetens distans 6275 km till dig

For english, scroll down!

I den interaktiva performanceserien "Närhetens distans 6275km till dig" undersöker Nayab Ikram familjeritualer, där mango, kinnow och olivolja är kärnan av ritualerna som har skapats inom hennes egna familj.

Den första delen av performanceserien sker på Boy konsthall. Här kommer Ikram dela med sig av familjens ritual, där mangon spelar huvudrollen.

Performanceserien har arbetats fram under Ikrams residens i Bollebygd.

----------------------------
Fredag 19 juli, Boy konsthall

17.45 Öppningstal av Boy konsthalls curators Sara Östebro och Maja Östebro

18.00 Performance

Performancehändelsens sluttid är rörlig, kom i tid!

Omslagsbild: John Salquist
----------------------------

Nayab Ikram
F.1992, Åland, Finland
Bosatt och verksam i Åbo & Åland, Finland

Ikram är fotograf och visuell konstnär från Åland med härkomst från Pakistan, baserad i Åbo. Ikram undersöker koncept som berör kulturell identitet och kommunikation mellan individ och samhälle. Hon närmar sig de olika aspekterna genom visuella uttryck som fotografi, video, installationer och mixed media.

Ikram har varit residenskonstnär på Boy konsthall under april-juni. Residenset är det tredje som konsthallen genomför, där konstnärer får arbeta fokuserat under en längre period, samtidigt som samtidskonsten får ta plats mitt i och i relation till Bollebygd som plats. Här får konsten möta ny publik, och konstnären möjlighet att testa nytt i en ny miljö.

----------------------------

Boy konsthall är ett konstnärsdrivet rum för samtidskonst som drivs genom Teater Nu och Scenkonstguiden. Vi vill göra Bollebygd till en ny och modig uppstickare på konstkartan i Västra Götaland och göra Bollebygd till en aktiv röst i den samtida konstdiskursen. Vi utmanar storstadsnormen genom att visa att det finns utrymme för modiga idéer och konstnärlig utforskning på den mindre orten.

Boy konsthall görs med stöd av Kulturrådet, Kultur Västra Götalandsregionen, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Kulturfonden för Sverige och Finland, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, KulturUngdom och Sensus Göteborg.

----------------------------

Boy konsthall
Göteborgsvägen 21, Bollebygd

Res hit med buss 101 eller tåg från Göteborg eller Borås.

Lokalen ligger i markplan, entrén mot gatan har breda dubbeldörrar och öppnas automatiskt. Ingen dörr, ingen tröskel. Parkering och särskild parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga finns precis utanför. Stor toalett finns.


----------------------------

Nayab Ikram - Närhetens distans 6275 km till dig

In the interactive performance series "Närhetens distans 6275 km till dig", Nayab explores family rituals, where the mango, kinnow and olive oil are at the core of the rituals created within her own family.

The first part of the performance series takes place at Boy konsthall. Here, Ikram will share her own family's ritual, where the mango plays the leading role.

The performance series has been developed during Ikram's residence in Bollebygd.


Friday 19th of July, Boy konsthall

17.45 Opening speech by Boy konsthall's curators Sara Östebro and Maja Östebro

18.00 Performance

Be there in time, the duration of the performance is fluid.

Cover art: John Salquist


Länk till Facebook-eventet
Boy Konsthall på Facebook

Taggar: Konst