Web
Analytics
Skip to main content

Open call - Residens Vrångsholmen 2022

Nu finns möjligheten för dig som verksam konstnär att söka till Residens Vrångsholmen 2022, ett kollektivt residens i Tanums Kommun som äger rum den 8-14 augusti. Residenset bygger på konstnärlig kunskapsdelning och konceptet innefattar att alla deltagande konstnärer håller var sin workshop för de resterande deltagarna. Vi söker dig som är intresserad av att pröva ditt arbete i en interdisciplinär kontext.

Visionen med Residens Vrångsholmen är att lyssna till varandras kunskap och erfarenhet genom att turas om att leda och följa. Vi lägger stor vikt vid att försöka skapa ett inkluderande klimat, och tror att den individuella konstnärliga praktiken gynnas av det gemensamma. För att delta under veckan ska du hålla en workshop inom ditt konstnärliga fält för den resterande gruppen. Du förväntas även delta i samtliga övriga deltagares workshops då residensets fundament bygger på gemensamt utforskande, samtal och reflektioner. Under veckan planerar vi tillsammans inför en publik visning som äger rum residensets sista dag, där allmänheten erbjuds att ta del av de konstnärliga processer som växt fram under veckan.

Ansök senast 17 april:

  • Skicka en kort beskrivning av den workshop du vill hålla, vad du behöver i form av material, plats, tid (ca 1500 tecken). Bifoga workshop-beskrivningen som en PDF till mailet och utelämna ditt namn i den, för att vi ska kunna vara så opartiska som möjligt vid urvalet. Döp dokumentet till något som har med din workshop att göra.
  • Skriv en kort beskrivning av din konstnärliga praktik (max 1000 tecken)
  • Bifoga CV, inkludera din ålder, genus och var du bor.

Den workshop du/ni utformar ska helst vara 1-4 timmar lång, men vi uppmanar även att gå utanför den här ramen. Vill du/ni hålla flera kortare workshops, under en hel dag, eller två timmar vid två tillfällen, skriv gärna och fråga!

Skicka din ansökan eller frågor hit

Vem blir antagen?
Max 10 deltagare antas till Vrångsholmen Skola. I urvalet ligger stort fokus på att skapa en dynamisk sammansättning av spatiala, performativa, materialbaserade och konceptuella workshops men även baserat på ålder, genus och bakgrund. Besked om antagning meddelas 24 april.

Platsen för residenset, föreningen Vrångsholmen, drivs av konstnärer. Huset ligger vackert i skogen, nära till havet ca 15 minuter utanför Tanumshede. Det har mycket enkla faciliteter såsom utedass och enklare duschmöjligheter. Under residenset erbjuder Residens Vrångsholmen boende, kost, enklare workshop-material, arbetslokaler och resebidrag. Blir du antagen, kommer du betala en summa på 400:- för att bekräfta din plats.

Residenset stöds av Kulturungdom och Föreningen Vrångsholmen. För den som är medlem i Kulturungdom kan anmälningsavgift & hela resan återbetalas efter avslutat residens.

Taggar: Konst