Web
Analytics
Skip to main content

Songlines får Framtidens Musikpris

I juli donerade världsstjärnan Sting prissumman från sitt Polarpris till Songlines – projektet som erbjuder unga på flykt tillgång till musikaktiviteter som överbryggar kulturella klyftor. Nu tilldelas Songlines ännu en prestigefylld bekräftelse – Framtidens Musikpris 2017.

– Vi är otroligt tacksamma att vi får ett pris som Framtidens Musikpris. Till vårt land har det kommit över 70 000 barn och unga sedan 2015. Med dem kom rytmer, toner och starka berättelser från hela världen. Songlines vill att alla unga människor ska känna sig välkomna, känna tillhörighet och delaktighet. Genom musikens magiska språk kan vi mötas, hoppas och utveckla det svenska musikundret tillsammans, säger Helena Isaksson Baeck, projektutvecklare för Songlines.

Framtidens Musikpris delas ut till tre pristagare som får 20 000 kr vardera per kategori. Songlines får priset i kategorin Nyskapande innovativt projekt med följande motivering:

"Songlines är genom sitt lokala nätverksbyggande förebilder för samverkan. De har genom sitt nyskapande innovativa projekt skapat möjligheter för människor att mötas runt musik. Med målet att verksamheten skall växa nationellt och utvecklas över tid öppnar Songlines dörrar med sitt välkomnande recept. Songlines blir bryggan mellan våra olika musikinstitutioner och unga på flykt och tar därmed fasta på att integrationen ska ske i båda riktningarna. Bakom projektet står eldsjälar och organisationer som brinner för att nyanlända barn och unga med hjälp av musiken ska hitta ett sätt att uttrycka känslor på, hitta nya vänner och få vuxenstöd. Songlines ger unga nytt hopp genom musiken och ett kärleksfullt, engagerat sammanhang att växa på de ungas villkor."

Pristagarna hyllas vid en stor ceremoni på Scenkonstmuseet i Stockholm den 25 oktober.


Om Songlines:
Songlines är ett projekt – av och med unga på flykt – som vill bidra till att alla unga ska känna hopp och framtidstro. Projektet syftar till att öka integrationen genom att ge alla barn och unga möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Songlines samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet.

Det treåriga projektet startade i januari 2017 med finansiering från Arvsfonden. Songlines är ett samarbetsprojekt mellan Jeunesses Musicales Sverige (JMS), KulturUngdom, dokumentärfilmaren Helena Isaksson Baeck och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF).

Mer info: www.songlines.se

Om Framtidens Musikpris:
Framtidens Musikpris är instiftat för att ta till vara på behovet av att uppmärksamma barn och ungas möjlighet till utveckling. Pristagarna utses från de dryga etthundra förslag som inkommit vid en nominering öppen för allmänheten. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter för prisets samarbetspartens och tilldelas priset för att de idag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv. Organisationen bakom Framtidens Musikpris är Riksförbundet Unga Musikanter, (RUM). Projektledning sker i nära samarbete med Kulturskolerådet och Swedish Music Hall of Fame.

Mer info: www.framtidensmusikpris.se

Taggar: Musik