Web
Analytics
Skip to main content

26 november: Aha! Festival 2021

ART X SCIENCE: AHA-festivalen på Chalmers för samman forskare, studenter och konstnärer och bjuder in publiken att utforska gränserna mellan vetenskap och konst. 

Den grundläggande drivkraften i forskning såväl som i konst är nyfikenheten. Kom och var nyfiken! Aha-festivalen på Chalmers har arrangerats sedan 2014. Festivalen utforskar mötet mellan konst och vetenskap vid ett tredagarsevenemang med workshops, föreläsningar, diskussioner, musik- och dansuppträdanden. Avsikten är att utvidga vetandets gränser genom kunskapsbildande experiment. Vi vill undersöka förhållandet mellan konst och vetenskap, den grund högskolande verksamhet bygger på. Vi bjuder in forskare och artister från olika discipliner samt studenter och intresserad allmänhet, att dela med sig av sina erfarenheter och berika våra olika kunskapsområden.

2021 års festivaltema är "The suspension of disbelief". Alla är välkomna och det är fri entré till AHA-festivalen. Mer information finns på www.ahafestival.se


Är du scenkonstnär och vill prova på att låta ditt skapande möta vetenskap? Är du sugen på att skapa ett nytt kort verk och spela det på festivalen i höst? Då har du/ni möjlighet att ansöka om att delta i ett spännande nytt projekt där vetenskap möter scenkonst.

Kanske är ni en grupp som vill delta tillsammans eller kanske är du ensam och vill göra något själv på scenen. Tre akter kommer att få möjlighet att skapa konstnärliga tolkningar med utgångspunkt i en föreläsning av Fredrik Höök, professor i nano och biofysik på Chalmers. De kommer sättas samman till en kollageföreställning som ni framför på AHA! Festival 2021 i samband med att Fredrik håller samma föreläsning för publiken. 

Vill du anmäla dig? Läs mer här!

Taggar: Vetenskapelser