Web
Analytics
Skip to main content

Vetenskapelser samarbetar med Ocean Blues

Vetenskapelser samarbetar med Ocean Blues, Göteborgs Universitet – från ångest till action

Genom projektet tillsammans låter vi högstadie- och gymnasieungdomar möta forskare som föreläser om havsmiljö och klimatforskning. I samband med det får eleverna träffa konstnärer i workshops för att utforska hur de med sin egen kreativitet och konstnärlighet kan berätta om och påverka miljö och klimat. Här följer berättelsen om utflykten i oktober.

80 elever i årskurs 9 från International School of the Gothenburg RegionISGR kom under några blåsiga oktoberdagar ut till Kristineberg marina forskningsstation. Där fick de följa med ut på havet och lära sig om fjorden, samt möta forskare på stationen. Under dagen träffade de också fotografen Jerker Andersson som gav en workshop i fotografi, där de fick utforska sitt eget och andra sätt att se världen genom kameralinsen - allt för att de själva ska kunna använda sig av fotografi som språk.

Aarav Mujamdar och Rian Pilcher delar nedan med sig av sina bilder och hur de arbetat med temat Pollution/Förorening.

Humanity vs Nature
Photographer: Aarav MajumdarThis picture depicts humanity as the black and white car and road which is also a symbol of
pollution, while the slightly saturated green represents nature. The way both colors contrast
make it seem like they are on opposite sides of a war, inspiring the name for this image.

Mounds of Garbage
Photographer: Rian PilcherThis photograph encapsulates the daily pollution that we produce without realizing it and
without regard for the environment and landscape around it. We see a mound of garbage
hidden behind a fishing boat and wedged between cargo pallets and cinder blocks, standing
in the center and standing out amongst the other objects. I used landscape framing and
black and white to represent the darkness and lifelessness that this activity (pollution)
produces, and how we are going back in time rather than forward. I also used vignette style
in my photo to convey a more depressed and gloomy sense of reality.

 

Taggar: Vetenskapelser