Web
Analytics
Skip to main content

Intervju med deltagarna under AHA! Festival 2021

Under AHA! Festival på Chalmers träffas varje år forskare och konstnärer från olika fält runt om i världen. Vetenskap och konst möts, där fem unga scenkonstnärer deltog med nyskapade verk där de tolkade en föreläsning om ljus, magnetism, Monarkfjärilens förflyttning och dess metamorfos av Fredrik Höök professor i nano och biofysik på Chalmers. Projektet heter Vetenskapelser: Fysik för fjärilar och scenkonstnärer, och här berättar de deltagande scenkonstnärerna om arbetet med projektet.

  • 1b75c51f 0b0f 43bc 8a83 C1a3bc22b198 Rw 1920 Large
  • 2b211878 182d 4b7f 9a77 B319c2b8cd5a Rw 1920 Large
  • 2b62d829 0bad 4fc9 B4c7 Cc5c7b86b66c Rw 1920 Large
  • 32591fdf D98a 41b2 96a1 Ad2f7fc25212 Rw 1920 Large
  • Ceaed1f3 8254 45b1 800c 361de90d66cc Rw 1920 Large
  • F8f875d6 05b3 4613 Bbe4 56dcde1409a8 Rw 1920 Large


Frågor och svar med:
Kimona Wrede & Madeleine Jonsson, Danskonstnärer

Om ni fick välja ett ämne inom naturvetenskaplig eller teknisk forskning och vetenskap som ni plötsligt över en natt var expert inom vad skulle ni välja och varför?
Kimona skulle välja något område inom medicin eftersom hon alltid varit intresserad av människan och människokroppen. Madeleine skulle välja ett område inom biologi med inriktning neurovetenskap för att förstå hjärnan bättre då hon är väldigt intresserad av stresshantering.

Berätta lite om ert verk. Vad inspirerade er från Fredriks föreläsning och hur använde ni er av det när ni skapade verket?
Vi arbetade fram ett dansverk där vi inspirerats av fjärilars migration och vad som styr deras vägval. Vi försökte sätta oss in i vad förflyttning innebär i rummet men även i våra kroppar. Vi arbetade mycket med att rörelsen förflyttar oss men även förflyttas inom oss. Vi inspirerades även tanken av att någon yttre faktor troligtvis styr varför vi rör oss på ett visst sätt och varför vi förflyttar oss till en viss plats.

Berätta en eller två grejer ni lärt er om fysik och Monarkfjärilar genom det här arbetet som ni inte hade vetat annars?
Vi visste väldigt lite om monarkfjärilar innan så det mesta som Fredrik delade med oss var nytt. Vi fascinerades mycket av deras migration kan pågå generation efter generation och även hur detta har påverkat människor som bor i området.

Att skapa konst med utgångspunkt från vetenskap hur skiljer det sig från era tidigare sätt att skapa?
Vi har ofta fått göra research själva inför att skapa tidigare. Det har varit intressant att få arbeta fram sina idéer utifrån ett redan tillgängligt material.

Vad tar ni med er från projektet vidare in i ert fortsatta konstnärliga arbete?
Samarbeten över olika kunskapsområden är något att fortsätta med. Det blir en bra kreativ miljö och ger mycket åt båda håll. Det är fint att få det förtroendet att få skapa något utifrån en annan persons material.

Frågor och svar med:
Lindis Ekström, Sångerska, kompositör och performanceartist

Om du fick välja ett ämne inom naturvetenskaplig/teknisk forskning och vetenskap som du plötsligt över en natt var expert inom vad skulle du välja och varför?
Jag har alltid varit väldigt intresserad av växter och trädgård, så jag skulle säga kanske biologi och miljövetenskap, till exempel hortonom. Att spendera tid i naturen var en stor del av min uppväxt och jag känner fortfarande idag att det är där jag hittar mycket lugn, energi och glädje. Så om jag skulle vakna upp som expert en dag hade det varit fint att ha mer kunskap om hur naturen fungerar och hur jag skulle kunna hjälpa Moder Jord att ytterligare återhämta sig från det vi människor utsatt henne för.

Berätta lite om ditt verk. Vad inspirerade dig från Fredriks föreläsning och hur använde du dig av det nä du skapade verket?
I mitt verk blev det att jag främst tog fasta vid två delar ur Fredriks föreläsning som inspirerade mig: 1. Hur Monarkfjärilarna gör samma resa år efter år, och hur vi inte vet hur de hittar vägen. Detta blev musik inspirerat av känslan att något eller någon hela tiden kallar en vidare, en känsla av att det är dags att sträcka på vingarna och byta plats. 2. Hur Monarkfjärilarnas flytt har bidragit till att fjärilar i vissa delar av världen ses som själarna från människors nära och kära som kommer tillbaka till jorden under en period. Just Monarkfjärilen har stor betydelse på det här sättet i vissa delar av Mexico under Dia de los muertos. I mitt verk fick detta ta plats musikaliskt i ett stycke om en person som har svårt att gå vidare efter en närståendes bortgång men blir tröstad av att se denne återvända med fjärilarna som kommer flygandes en gång om året.

Berätta en eller två grejer du lärt dig om fysik och monarkfjärilar genom det här arbetet som du inte hade vetat annars?
Jag visste ingenting om Monarkfjärilen och dennes fantastiska migration innan jag arbetat med det här projektet, så allt om hur den reser hela vägen från Canada till Mexico och betydelsen den fått för människorna längs vägen var nytt för mig.

Att skapa konst med utgångspunkt från vetenskap hur skiljer det sig från ditt tidigare sätt att skapa?
Jag tycker främst att det skiljer sig i att jag fått jobba så nära den faktiska forskningen, i samtal med Fredrik som var vår direkta koppling till vetenskapen. När jag skapat utifrån sådant som ligger långt bort från min egen kunskap tidigare har det oftast varit med villkoren att jag ska hitta den information jag behöver på egen hand. Men i ett projekt som detta öppnades nya vägar genom att jag fick ta del av kunskap jag kanske inte hade hittat om jag själv skulle leta upp den och verken jag skapat skulle då inte vara alls det de är idag.

Vad tar du med dig från projektet vidare in i ditt fortsatta konstnärliga arbete?
Jag tar med mig nya kunskaper om Monarkfjärilen, inspiration till att fortsätta skapa musik och hämta inspiration från oväntade håll, och insikten att det finns fler likheter mellan vetenskap och konst än jag tänkt tidigare. Inom båda två vänder och vrider vi på frågor som det inte alltid finns svar på för att hitta nya sätt att se på saker och ting.

Frågor och svar med:
Frida Brand & Sandra Saied från Teater Spera, Skådespelare, dramatiker & performancekonstnärer

Om ni fick välja ett ämne inom naturvetenskaplig/teknisk forskning och vetenskap som ni plötsligt över en natt var expert inom vad skulle du välja och varför?
Vi hade velat kunnat biologi och specifik genteknik. Vi tycker att etiken i frågorna är intressant hur långt är man beredd och gå samt hur det kan missbrukas.

Berätta lite om ert verk. Vad inspirerade er från Fredriks föreläsning och hur använde ni er av det när ni skapade verket?
Vi inspirerades av att fjärilarna flyger i samma loop i generationer och varför? Vilka mänskliga likheter finns det i beteende mellan människa och fjäril. Vi använde oss inspirationen av hur arv/gen påverkar fjärilen eller människan. vi hamnade i ett skapande om vad vi bär med hos från tidigare generationer och hur det påverkar oss eller inte?

Berätta en eller två grejer ni lärt er om fysik och monarkfjärilar genom det här arbetet som ni inte hade vetat annars?
Vi har lärt oss hur monarkfjärilarna förflyttar sig och att de följer samma mönster i generationer och att detta har pågått länge och blivit en kulturell upplevelse.

Att skapa konst med utgångspunkt från vetenskap hur skiljer det sig från era tidigare sätt att skapa?
Den största skillnaden i vårt skapande i detta projekt har varit att vi har utgått från ett nytt kunskapsfält. Detta har gjort att vi vidga vårat perspektiv.

Vad tar ni med er från projektet vidare in i ert fortsatta konstnärliga arbete?
Det vi tar med oss in i nya projekt är att andra kunskapsfält kan ge oss nya ord, förståelse och sätt att gestalta. Det har varit väldigt givande att arbeta på detta sätta att få korsbefrukta konst och vetenskap.

Taggar: Vetenskapelser