Web
Analytics
Skip to main content

Handbok för gemenskap genom slöjd

Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång! Under det senaste året har slöjdkoordinatorerna på KulturUngdom tillsammans med projektet Ta i Hand arbetat fram en handbok för att skapa möten mellan människor med hjälp av slöjd och du hittar den här nedan.

Guideboken bygger på erfarenheter från Ta i Hand och ett trettiotal verksamheter runt om i Västra Götaland och visar hur människor från olika håll kan dela kunskap med varandra. Guiden är i första hand till för dig som är aktiv inom kulturvärlden och som vill att den ska inkludera fler, men också för dig som vill att människor med olika bakgrunder och erfarenheter ska träffas. 

Guideboken finns att ladda ned som pdf här:
Slöjda gemenskap – en guide i mod och tålamod 


Mer info om Ta i Hand.

Taggar: Slöjd