Web
Analytics
Skip to main content

Sverigedemokraterna är ett hot mot mina levnadsvillkor, jämställdhet och hoppet om framtiden

”Du är privilegierad”. Det är en mening jag har hört sedan barnsben. I skolan användes ordet ”privilegierad” flitigt då lärarna pratade om västvärlden. Jag tänkte tacksamt att ”ja, vi har det bra”. Fem minuter senare irriterade jag mig över ett i-landsproblem. Exakt hur bra vi har det har jag inte förstått. Det är lätt att fokusera på det man inte har istället för det man har.

När jag backpackade i Central- och Sydamerika fick jag ofta frågor om Sverige, både från lokalbefolkning och andra resenärer. Jag berättade om midsommar, husmanskost, svensk tacos och mycket mer. Försökte förklara begreppen ”lagom” och ”jantelagen”. Vi pratade om de svenska systemen och hur vi förhåller oss till ditten och datten. Som regel rörde frågorna allvarligare ämnen än valborgsfylla och smörgåstårta.

Under resan genomförde jag ett flertal projekt för att hjälpa kvinnor och barn. De typiska ”kvinnofrågorna” kom alltid omgående. Den obligatoriska frågan efter att jag sagt min ålder var huruvida jag har barn. Sedan kom som regel frågan om pojkvän. När jag svarade att jag varken har barn eller pojkvän kom frågan om min ekonomi. Könsrollerna i Central- och Sydamerika väldigt tydliga. Kvinnor är kvinnor och män är män. Med allt vad det innebär i dessa länder. Homosexualitet förkastas i nästan alla länder. I Centralamerika utsätts människor för våldsam diskriminering på grund av sin könsidentitet. Amnestys rapport No safe place förmedlar en mörk verklighet för hbtqi-personer i Guatemala, Honduras och El Salvador.

Det råder en extremt restriktiv abortpolitik i Central- och Sydamerika. I flera länder är abort förbjudet. För kvinnor i Guatemala och Brasilien blir det endast beviljat då graviditeten utgör en uppenbar fara för kvinnans liv. I Argentina, Peru och Bolivia är abort enbart tillåtet om kvinnan blivit våldtagen. I El Salvador är abort totalförbjudet. En abort ger fängelsestraff. Detta medför att många kvinnor får barn i ung ålder eller mot sin vilja. I flera länder arbetade jag med att förbättra förutsättningar för 13-åriga mammor. Barn som fått barn. Barn som aldrig får vara just barn.

Lokalbefolkningens berättelser och livsöden fick mig att uppskatta Sverige på ett nytt sätt. Jag har rätt till min kropp, får älska vem jag vill och behöver inte en man för att försörja mig. Det innebär inte att Sverige är jämställt men det betyder att Sverige är en förebild gällande kvinnors rättigheter och möjligheter.

Efter valet år 2010 var jag förvånad och arg över att Sverigedemokraterna valts in i riksdagen. Inför valet 2018 är jag orolig. Sverigedemokraternas politik är ett hot mot kvinnors levnadsvillkor.

Sverigedemokraterna vill ge barnmorskor rätt att vägra utföra aborter. De vill alltså begränsa möjligheten att genomföra en abort vid oönskad graviditet. Förslaget har redan lagts fram till landstinget i Stockholms län. Dessutom vill de sänka abortgränsen från tolv till åtta veckor. Varje år mister 47 000 kvinnor runt om i världen livet till följd av att de tvingats till osäker abort. Ytterligare 5 miljoner kvinnor dabbas av svåra komplikationer. Jag vill inte riskera att bli en del av den statistiken.

Vidare vill Sverigedemokraterna göra föräldraförsäkringen mindre jämställd samt återinföra och utöka vårdnadsbidraget. Det kommer att påverka kvinnors lön och karriär och resultera i pensioner som är mindre jämställda än de är i dagsläget. Kvinnor riskerar att hamna i beroendeställning.

Sverigedemokraterna förespråkar kärnfamiljen och gynnar inte hbtqi-personer. De har motsatt sig samtliga reformer som kan förbättra hbtqi-personers livssituation. År 2013 var de det enda parti som röstade emot en ändring av lagen om tvångssterilisering vid könsbekräftande behandling. Partiet motsätter sig "statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående som samkönade par och polyamorösa grupper".

Den 24 augusti i år begärde Sverigedemokraterna att biblioteket i Mölnlycke, som används som vallokal under förtidsröstningen, skulle ta ned sina prideflaggor och pridesymboler. Enlig partiet är symbolerna vänsterpolitisk propaganda. Partiets företrädare har upprepade gånger uttryckt sig homofobiskt på sociala medier. Sverigedemokraterna är kritiska till genusvetenskap och har lämnat motioner om att förbjuda genuspedagogik i förskolan, genuskunskap i skolan och genusvetenskap på universitet.

Idag främjar den svenska biståndspolitiken jämställdhet och kvinnors rättigheter i andra länder. Det kommer troligen förändras om Sverigedemokraterna får större inflytande.

Först nu förstår jag hur privilegierad jag är. Om Sverigedemokraterna får mer makt hotas inte bara svenska kvinnors och hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Hbtqi-personer, kvinnor och flickor över hela världen påverkas. Våra villkor ska förbättras, inte försämras. Låt oss fortsätta vara ett land som kämpar för jämställdheten, inte emot den. Låt oss fortsatta ge hopp om framtiden till kvinnor, barn och hbtqi-personer världen över.

Relaterade artiklar