Web
Analytics

"Det är något med nya platser och vad det gör med ens skapande"

Vi fick ett mejl från en av deltagarna som var med på Avtrycks residens i Uddebo. Tagen av helgens inspiration, skrev Hedwig följande text om skapande och kreativet, som vi såklart vill dela: 

Det är något med nya platser och vad de gör med ens skapande. Denna gång är det något med Uddebo.

Vi anläder till ett gammalt väveri. Väveriet består av stora salar som gapar efter oss och vårt skapande. Jag börjar måla och sy direkt. Mitt inne i den kreativa processen börjar jag tvivla på mitt skapande. Jag ser mig om. På knarrande trägolv, färger, brokiga tyger och mina nya vänner, också de mitt inne i en skapandeprocess. Börjar tänka på hur mycket en som människa behöver skapa och skapande i det stora hela. Jag börjar röra mig utanför kroppen i tanken. Ser Uddebo från ett fågelperspektiv. Jag ser människor och gemenskap. Eldsjälar och nytänkande. Djupdyker ned till väveriet igen. De gamla stenarna i väveriet börjar leva . De har ögon och känslor. De säger till mig: ”fortsätt med det du gör”.

Och jag fortsätter, nu utan tvivel. Låter alla dessa intryck från Uddebo göra avtryck. Det är något med Uddebo och väveriet. Det är något med Avtryck. 


Avtryck är ett projekt som drivs inom KulturUngdom med fokus på skapande, plats, konst och aktivism. Residens Avtryck arbetar platsspecifikt och undersöker hur en plats påverkar ens konst och hur ens konst påverkar platsen. Under året kommer vi slå upp residens på utvalda platser runt om i Västra Götaland.

Taggar: Avtryck