Web
Analytics
Skip to main content

Residens: hemma - Johanna Ljungberg

Residens: hemma är ett residens om konst och påverkan utifrån platsen "hemma", där åtta deltagande konstnärer under Avtrycks residens kommer att presentera sina processer och/eller verk. Ta del av åtta spännande verk som kommer publiceras fram tills midsommar.

Idag öppnar vi Johanna Ljungbergs digitala utställning - Granit. Johanna är bildkonstnär och kulturprojektledare, verksam i Mölndal och arbetar med teckning och dras till detaljer. Teckning är för Johanna ett sätt att försöka fånga det storskaliga i litet format, det osynliga. I verket har hon utgått från Safjällets berggrund och historia för att tolka ett tidsförlopp som vi inte kan uppfatta här och nu. Hon har bl.a. ställt sig frågan vad som döljer sig och vad som går förlorat i tiden?

Till den digitala utställningen.

Taggar: Konst, Avtryck