Web
Analytics
Skip to main content

Filmplats 2021 och framåt

Filmplats riktar sig till alla mellan 13-25 år som vill lära sig att skapa film eller utvecklas som filmare. Åldersgränsen varierar, vad som gäller på din ort finner du på www.filmplats.se, där kan du även läsa om vårens program på de olika filmplatserna. 

Idag finns Filmplats på sex olika orter i Västra Götaland; i Alingsås, Borås, Göteborg Angered, Lidköping, Skövde och Stenungsund (tidigare även i Skara & Åmål). Under 2018-2020 har Arvsfonden finansierat Filmplats verksamheten men från och med år 2021 finansieras verksamheten av lokala aktörer och från regionalt håll.

Filmplats fortsätter som tidigare på plattformarna men nytt för i år är att varje filmplats utformar sitt egna program för workshops. Vid Filmplats digitala Filmfestival & filmtävling 2021 har alla Filmplats deltagare chans att visa upp sin film och vinna pris för den! Ansvarig för festivalen är Filmplats grundare och samordnare Erik Lundin, han kommer ansvara för att samordna verksamheten på de 6 orterna och även ansvara för gemensamma aktiviteter.

Taggar: Filmplats