Web
Analytics

Vetenskapelser

Vetenskapelser är ett projekt där konst och vetenskap möts. En plats där du oavsett förkunskaper kreativt tar dig an forskning och vetenskap genom att gestalta den på olika sätt; det kan exempelvis vara genom workshops, läger, residens, sceniska projekt eller platsspecifika konstverk.

  • 1
  • 2