Web
Analytics
Skip to main content

Villkor och regler

Genom att registrera sig på denna webbplats accepterar du våra villkor & regler.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad vi behöver, vi fullgör rättslig förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter som vi har gentemot Skatteverket. Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett organisationsnummer är ofta inte en personuppgift mer än när det handlar om en enskild näringsverksamhet.

KulturUngdom är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson, läs gärna https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ eller hör av dig till oss (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) så berättar vi mera.