Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: Nuh Boring Time
Kontaktperson: Emma Persson
Kommun: Göteborg
Projekt ID: 850
Startdatum: 2022-11-02
Plats: Frejagatan 1, 431 43 Mölndal
Länka till ditt projekt.:


Bilder


Projektbeskrivning

Vi har arrangerat ett dansevenemang i Göteborg för personer som är intresserade och delaktiga i dancehall kulturen. Dancehall är en dans- och musikstil som ursprungligen kommer från Jamaica. Idag har dancehall kulturen spridit sig över hela världen och blivit mycket populär bland annat i Europa. För att fortsätta sprida dancehall kulturen i Göteborg och även ge tillbaka till kulturen tog vi hit två kvinnliga jamaicanska dansare vid namn Kissy Mckoy och Happy Feet för att hålla 2 stycken dansklasser i Göteborg. Dessa två dansare har varit på turné i Europa under hösten och vi ville därför ta tillfället i akt att bjuda in dem till Göteborg för detta evenemang. I en dansstil som under lång tid har varit mansdominerad på Jamaica ser vi en begynnande förändring för kvinnorna inom dancehall scenen. Kvinnor tas på större allvar och börjar kunna utmana de traditionella roller som länge funnits på Jamaica. Idag får de det utrymme som dem behöver för att kunna utöva sin dans på en professionell nivå nationellt såväl som internationellt.. Detta skapar möjligheter för Jamaicanska kvinnor som tidigare inte funnits i samma utsträckning och innebär steg i riktning mot en mer jämställd Dancehall kultur. För att dessa chanser ska fortsätta förekomma för kvinnliga utövare av dansstilen på Jamaica måste vi som kulturutövare i europeiska länder visa vårt stöd och se till att boka dessa dansare så att det finns en fortsatt efterfrågan på kvinnliga dansare där de kan bidra med sin konst internationellt.
Som kulturutövare vill vi ha en stark grund och kunskap att stå på för att utöva danskulturen med respekt och hänsyn. Genom dessa kulturutbyten ges möjligheter till att bygga på den kunskap som redan finns lokalt i Göteborg men inbringar även möjlighet att delges nya perspektiv, aspekter och förståelse för dansstilen direkt från den kulturskapande källan. Detta är ett ypperligt tillfälle för oss att berika kulturen lokalt på ett respektfullt och värdeskapande sätt. Syftet med det här projektet var därför framförallt att förvalta och sprida dancehall kulturen som finns i Göteborg samt ett utökat kulturutbyte mellan lokala dansare i Göteborg och inbjudna gäster från Jamaica.
Vår främsta målgrupp var riktad mot ungdomar och unga vuxna i Göteborg som delar det gemensamma intresset för dancehall kultur. Eventet var öppet och tillgängligt för alla åldrar och individer som är intresserade av att delta. Vår önskan var att detta projektet ska göras i samarbete med KulturUngdom för att, genom ett ökat ekonomiskt stöd, kunna genomföra detta evenemang med en lägre ekonomisk påfrestning på oss som arrangörer men även dess deltagare.
Vi ville tillgängliggöra eventet till ett förmånligare pris för ungdomar och unga vuxna som inte har samma ekonomiska möjligheter att kunna delta på evenemang som detta annars. Detta lyckades vi genomföra med stöd av kulturungdom. Dansklasserna tog plats i Aktiviteten på Frejagatan 1 i Mölndal den 2 november 2022 och hade totalt 43 deltagare.