Web
Analytics
Skip to main content

KulturUngdom är en HBTQI-diplomerad verksamhet

I Januari 2021 blev KulturUngdom HBTQI-diplomerad, efter att personalen utbildats inom området. Detta innebär att vår personalgruppen har utbildat sig inom hbtqi*-området och tagit fram en handlingsplan med områden att arbeta vidare med under de kommande åren. 

Exempelvis kommer vi arbeta med att identifiera risker för diskriminering, förståelse och delaktighet. Vi strävar efter att vara en verksamhet med hög medvetandegrad kring frågorna, och arbeta för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtqi-perspektiv och bibehålla en bevakning på samhällsdebatten. 

Vår kunskap ska avspegla sig i vårt bemötande, i våra lokaler och i vårt verksamhetsinnehåll. Vi har en ambition att se och ifrågasätta onödiga normer och tänka normkreativt i den dagliga verksamheten.

* RFSL:s förklaring till begreppet Hbtqi - ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Vad innebär en hbtqi-diplomering?
En hbtqi-diplomering är ett sätt att förändra verksamheter genom att öka kunskap, förbättra arbetsmiljön och samtidigt säkra ett bättre bemötande av personer som vänder sig till verksamheten. Det handlar om mänskliga rättigheter i vardagen.

Hbtqi-diplomering är en process där en verksamhet med stöd av RFSL Sjuhärad påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en större kunskap och ett hbtqi-kompetent bemötande. RFSL Sjuhärads diplomering leds av en utbildare och genomförs utifrån normmedvetna och intersektionella perspektiv, anpassade till verksamheten som diplomeras. De anställda i verksamheten genomgår en utbildning i tre delar och arbetar fram en långsiktigt utveckling samt formulerar mål, insatser och fortsatt kunskapsinhämtning.

RFSL och RFSL Sjuhärad
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personers) rättigheter, har sedan organisationen bildades 1950 sysslat med informationsspridning och utbildning om hbtqi-personers livsvillkor och rättigheter och är en pionjär inom utvecklingen av normkritik i Sverige. RFSL Sjuhärad är en lokalavdelning inom RFSL, har sedan 1971 varit verksamma utan avbrott och har en lång erfarenhet av kunskapshöjning och utbildning som sprids genom bland annat föreläsningar och vår lokala diplomeringsverksamhet.
Läs mer om RFSL Sjuhärads utbildningar