Web
Analytics
Skip to main content

Rapport

Namn på projektet: Tongue Twisters
Kontaktperson: Oda Haugerud
Kommun: Göteborg
Projekt ID: 359
Startdatum: 2020-10-02
Plats: Pannrummet, Konstepidemin
Länka till ditt projekt.: https://konstepidemin.se/kalender/oda-haugerud/


Bilder


Projektbeskrivning

Oda Haugeruds soloutställning i Konstepidemins Pannrummet 'Tongue Twisters', är en platsspecifik installation där industriellt avfall hybridiseras med material såsom bivax och snigelskal. Genom en materiell metabolism undersöks gränser mellan det intima och det industriella.