Web
Analytics
Skip to main content

Kick - Arrangörsstödet som kan göra skillnad

Nu öppnar äntligen ansökningarna upp för det nya arrangörsstödet KICK för arrangörer i Västra Götaland. Välkommen in med din ansökan!

KICK har tagits fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Studiefrämjandet, Svensk Live, Svensk Live – Unga arrangörsnätverket, KulturUngdom, Kultur i Väst och Westside Music Sweden ska i en förstudie 2019–2020 kartlägga, analysera och rapportera kring läget för ”pop/rock-arrangörer” i regionen Västra Götaland.

Redan bara efter någon timma från lanseringen tidigare i veckan så ramlade det in en handfull ansökningar. Fortsätt att söka bidraget, den första deadlinen ligger redan nu den 15/10. Försök skicka in sin ansökan senast några dagar innan deadline. Då hinner de kolla igenom dem för eventuella kompletteringar. 

Målet med förundersökningen av KICK är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Bidragets roll i förundersökningen är att försöka hitta ett bra sätt att fördela bidrag till arrangörer som motiverar arrangörskapet och driver branschen som helhet framåt.

Verksamheten i förstudien ska ge en realistisk bild av situationen för arrangörer i regionen, för att tydligt och konstruktivt ge beslutsfattare och tjänstepersoner en god förståelse och en nutidsanalys kring hur vardagen ser ut för arrangörerna.

Mer information hittar ni på hemsidan http://arrkick.se/

Taggar: Musik, K-pengar