Web
Analytics
Skip to main content

Åk ut i Europa och träna scenkonst!

Scenkonstkompaniet Teater Nu är en av fem projektpartners som driver projektet TRAINART och bjuder nu in dig till att ta del av ett internationellt träningsprogram inom scenkonst.

TRAINART är ett Europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att tillföra nya kompetenser till konstnärer och kulturproducenter inom scenkonstfältet. Syftet är stimulera till innovativa verksamhetsmodeller inom scenkonstområdet och utforska nya sätt för att göra kulturorganisationer ekonomiskt hållbara. Det inkluderar nya sätt att finansiera konsten, nya sätt att organisera sig som konstnärer och nya sätt att arbeta med publiken och den lokala förankringen.

Detta kommer ske genom ett träningsprogram som både kommer ske online men också genom workshops på plats i Limerick, Bilbao, Novi Sad, Ancona och i Göteborg. Efter träningsprogrammet kommer två pilotprojekt att genomföras som relaterade till projektets fokusområden. Träningsprogrammet sker på ideell basis medan det ges arvode för arbetet med piloterna.

Vill du medverka?
Teater Nu har möjlighet att välja 4 deltagare, konstnärer och kulturproducenter, att medverka i träningsprogrammet och i de efterföljande piloterna. När du medverkar genomför du det digitala träningsprogrammet och tar del av tre workshop-tillfällen. Projektet står för resa och boende vid de workshops som sker utomlands. Medverkan i piloterna arvoderas.

För att göra en intresseanmälan och komma med i urvalet av medverkande behöver du svara på frågorna i vårt frågeformulär senast den 29/2 2020. Svaren kommer sedan ligga till grund för hur träningsprogrammet utformas.

Till formuläret

För mer info besök Teater Nu:s hemsida.


Teater Nu är ett konstkompani med bas i Göteborg som skapar scenkonst, rum för samtidskonst och mobiliserar mötesplatser. Vi blandar konstnärliga praktiker så som teaterregi och konstcurating med samhällsentreprenörsskap och processledning.

Teater Nu brinner för utforskandet av nya platser, nya former, nyskrivet och arbetar tvärdisciplinärt. Genomgående finns en vilja att tillgängliggöra och samtidigt fördjupa – en dualitet vars utmaning attraherar.

Taggar: Scenkonst