Web
Analytics
Skip to main content

Dags att nominera till styrelsen!

Nu är chansen återigen här att bli en del av KulturUngdom- från insidan. Som ledamot i styrelsen har du möjlighet att vara med och påverka framtiden i verksamheten. Du får också träffa andra medlemmar som även de vill arbeta för ungas möjlighet att utöva sina konstnärliga uttryck.

Du kan nominera dig själv eller någon annan till styrelsen. Den nominerade behöver inte vara inom målgruppen (13-30), däremot eftersträvar vi en styrelse med mångfald och ser gärna att du som är yngre än 30 söker. Du kan nominera fram till den 1 mars.

KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland. Sedan starten 1994 arbetar vi med att främja kulturutövares och arrangörers rättighet till inflytande och delaktighet i kulturlivet.

Läs igenom arbetsbeskrivningen och kontakta valberedningen nedan med din ansökan.

Arbetsordning för KulturUngdoms styrelse

Styrelsen ansvarar för:

 • Föreningens organisation:
  - Bereda olika frågor, som tex olika projekt som föreningen ska driva, vilka samarbeten KulturUngdom (K) ska ingå i, visionsarbete, budget.
  - Förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.
 • Utse firmatecknare
 • För den löpande förvaltningen samt att anställa personal. Detta görs tillsammans med tex verksamhetsledare och övrig personal.
 • Styrelsen skall utöva tillsyn över personalen: i K har tillsynen delegerats till verksamhetsledaren (VL).
 • Årligen fastställa arbetsordning.
 • Styrelsen skall alltid avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse.
  - Principiell art: kan vara tex om K beslutar att starta ett bolag, nya projekt, större samarbeten, samarbetet med Västra götalandsregionen.
  - Större ekonomisk betydelse: Stora ekonomiska omprioriteringar som påverkar kärnverksamheten.

Styrelsen ska:

 • Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen.
 • Styrelsen ska väljas årligen av årsmötet.
 • Styrelsen ska i anslutning till årsmöte ha ett konstituerande möte enligt den mall som tagits fram. (Se bilaga)
 • Styrelsen skall ha minst 5 ledamöter och 2 suppleanter.
  - Ordförande
  - Vice ordförande
  - 3 ledamöter
  - 2 suppleanter
 • Styrelsen ska välja ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som årsmötet valt.  
 • Styrelseledamot väljs på 2 år.
 • Styrelsen skall ha målgruppsmajoritet. Det vill säga att majoriteten ska vara under 30 år. 

Styrelsemöten:

 • Styrelsemöte skall hållas minst en gång per kvartal.
  - Normalt hålls 4-5 styrelsemöten per år.
 • 2/3 av styrelsen måste vara närvarande vid ett styrelsemöte för att den skall vara beslutsmässig.
 • Styrelsen får ett arvode per mötestillfälle och självklart eventuella resor betalda.
 • Vid längre sittningar ingår mat.
 • Mötena kan vara i både fysisk form eller digitalt.

Har du en person du vill nominera? Skicka intresseanmälan senast 1 mars till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi ser fram emot din ansökan!

Taggar: Styrelsen