Web
Analytics
Skip to main content

Bokcirklar: Ett eget rum - Virginia Woolf

Teater Nu startar digitala bokcirklar för folk som har koppling till Borås eller Rydal för att prata om Virginia Woolfs Ett eget rum.

I vår har Teater Nu premiär för ett platsspecifikt scenkonstverk som tar avstamp i just Ett eget rum. Föreställningen är en undersökning av skapandets tillflyktsort och dess roll i en tid som brinner. Som en del i arbetet inför föreställningen vill vi bjuda in fler till att diskutera boken, Virginias påståenden och skapandets förutsättningar.

Föreställningen kommer att specialskrivas för de tre olika platserna den kommer att spelas på - i våra hoods i Gamlestadens fabriker, Rydals museum i Rydal och Ålgården i Borås.

Vi kommer köra två bokcirklar parallellt, en som kommer fokusera på Rydals museum och en på Ålgården. Det är positivt om deltagarna har en egen relation till någon av dessa platser, men det är inte ett krav. Varje cirkel träffas tre gånger i februari.

Här finns mer information:
Teater Nu
Facebook-event

Taggar: Text