Web
Analytics
Skip to main content

Krönika: Fråga mig istället

Vad gör du första gången du träffar någon?
Du ställer frågor, du får svar och du får frågor och du ger svar. Enkelt eller hur?

Men mänsklig interaktion och kommunikation är väldigt komplex. Det kan påverka dig mentalt, fysiskt och känslomässigt. Sättet vi interagerar och hur vi ställer frågor kommer från vår önskan att hitta en gemenskap, något som vi kan tillhöra. Det är så vi överlever!

Vi vill ställa frågor för att bygga broar mellan oss människor men istället skapar vi ofta murar.

Vi borde vara mer medvetna om hur vi ställer frågor till varandra och tänka på hur och varför vi vill komma nära människor. Innan du ställer andra frågor måste du först fråga dig själv vad jag ska göra med dessa svar och hur dessa frågor kan få den andra personen att känna?

Ord och frågor har makt. Och vi har makten när vi använder dom. Hur vi skapar konversationer med dom. Hur kan vi vara mer medvetna när det kommer till hur vi ställer frågor?

Vi måste utmana oss själva och vara mer kreativa när det kommer till hur vi använder frågor. När du träffar någon skapar du direkt en lista med frågor i huvudet. Men istället för att kasta dem ur dig kanske du behöver tänka på vad som är relevant för dig i den här situationen. Vad vill jag få ut av mina frågor och vad har jag för tankar om hur dessa frågor kan uppfattas? Det enklaste sättet är kanske att fråga personen "vad skulle du vilja bli frågad idag?". Att öppna upp samtalet och inte fastna i normer och strukturer för hur ett samtal ska gå till.

När jag pratar med människor och startar en konversation är det som att jag blir arkitekten för samtalet, jag bestämmer hur jag ska konstruera samtalet mellan mig och den andra personen. Varje fråga och svar är som en tegelsten som vi lägger ovanpå varandra. Om du börjar lägga den första tegelstenen på fel sätt kan det sluta med en mur istället för en bro, även om det inte var din avsikt. På persiska har vi ett ordspråk som lyder ” خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج “, en bra början gör ett bra slut.

I det samhällsklimat vi har idag har vissa betendeen skapats och strukturer för hur vi frågar varandra frågor. När vi möter människor i vår närhet har vi vissa frågor som är länkade till olika slags grupper och personer, markörer som gör att de flesta frågar vissa typer av specifika frågor. Dessa frågor kan verka harmlösa eller kanske till och med vara frågor som en aldrig har reflekterat över men som kan skapa problem eller obehag hos den person som blir frågad.

Vi kan se dessa frågor i alla olika grupper i vårt samhälle oavsett om det rör sig om vegetarianer, äldre, feminister, invandrare, hbtqia+ etc. Problemet med dessa frågor är att de skiljer sig från grupper, från person till person, det kan vara frågor som känns större eller mindre.

Hur kan vi börja ifrågasätta de normer som idag styr hur vi frågar frågor? Vad skulle vi egentligen vilja bli frågade och hur kan vi bryta dessa mönster och börja tänka på hur vi ställer frågor till varandra? Vad vill vi bli frågade?

Dessa frågor ställde jag mig tillsammans med en grupp och vi startade projektet “Fråga Mig Istället”. Fråga mig istället vill utmana bilden av vad vi frågar varandra. Projektet har nu utmynnat i en bok och utställning där vi intervjuat 20 personer om deras olika tankar kring samtalsklimatet. Att börja diskutera, få olika synvinklar och prata med andra om hur vi frågar varandra frågor är en nyckel för att börja få igång en diskussion och en förändring kring samtalsklimatet. Här är ett smakprov av funderingar från de intervjuade.

“Jag vill att folk inte ska tänka på vad jag har på huvudet utan vad som händer i min hjärna” - Safeya Eldesouky

“Jag vill bli respekterad för den jag är, inte bli dömd på grund av fördomar och stereotyper som bygger på okunskap” - Benja Dahlgren

“Jag tror absolut att många får frågor som gör att de slutar göra det de tycker om. Du ska göra det som gör dig lycklig och som gör dig glad” - Mika Aberra

“Istället frågar de med hela sin blick och skruvar på sig. Det blir som en elefant i rummet” - Gustav Sigala Haggren


Mer om projektet Fråga Mig Istället
Du kan besöka utställningen som just nu visas på Hammarkullen Konsthall i Göteborg fram till 15 november, men du kan även gå in på Fråga Mig Istället:s hemsida och lyssna på berättelserna som är inspelade på både svenska och engelska. Utställningen är en del av GIBCA Extended. GIBCA Extended är en del av Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) och är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland.

Utställningen och boken är skapad av Hend Eldesouky (text), Regina Mosch (text), Lamia Karic (foto & text) och Faryad Mortazavi (text). Atoosa Farahmand, chefredaktör för boken, och Oscar Hagberg, art director, har sedan augusti 2020 drivit projektet ideellt.

Länk: www.fragamigistallet.cargo.site


Atoosa Farahmand

Då: Har arbetat i kulturinstitutioner som projektledare, konstnärlig ledare, koreograf och konstnär sedan jag kom till Sverige som flykting.
Nu: En multidisciplinär konstnär och kulturarbetare.
Sen: Framtidsvisionen är att etablera ett nätverk och ett fysiskt utrymme där de ohörda berättelserna och rösterna inom konstvärlden kan ta plats.
Motto: "Ju mer du vet, desto mer inser du att du inte vet."

Besök gärna min webbplats: www.atoosafarahmand.com

 

Taggar: Krönika