Web
Analytics
Skip to main content

Kritikgruppen - "Gripande och bildande om hatbrott"

Mauritza Klingspor har besökt utställningen VI & DOM på Göteborgs stadsmuseum
Samarbete Scenkonstguiden: Kritikgruppen


VI & DOM på Göteborgs stadsmuseum är en utställning om hatbrott. Ett hatbrott definieras av att handlingen skett på grund av fördomar och hat riktad till en minoritetsgrupp. Vandringsutställningen är producerad av Polismuseet i Stockholm, i samarbete med ungdomar. Det är en utställning om hatbrottets mörka historia, dess offer, men också om våra framsteg.

Utställningen är bildande och täcker stora delar av hatbrottets historia i Sverige. Den presenteras främst i text och fotografier. Texterna är enkla och lätta att ta till sig, men mängden text ger ett aningen avancerat intryck. Utställningen är fullspäckad med information. Det är en tidskrävande utställning, men är värd tiden.

Allt från misslyckanden till framsteg ställs bland annat ut som en tidslinje. Det informativa om hatbrott varvas med personliga berättelser från hatbrottets offer. Utställningen är upplysande och lärorik men upplevs ändå som personlig då de personliga berättelserna får stort utrymme. Med förnamn och bild finns texter där offer för hatbrott berättar om sina upplevelser. Som besökare blir man berörd. Det är gripande och medryckande, särskilt när det blir personligt.

Konst och utställningar upplevs olika från person till person. Det som berör en kan lämna en annan oberörd. För att vidga perspektivet från en persons upplevelse och reflektion, i detta fall min egen, har jag valt att inkludera fler besökare i min text.

Det är en viktig utställning, något besökaren Ingrid håller med om. Hon tycker det är synd att utställningen behövs, men lägger till att det är en viktig fråga. Hon funderar kring vilken målgrupp VI & DOM riktar sig till, då hon själv upplevde att hon inte lärt sig något nytt. - Det skulle vara en bra utställning för ungdomar, men den är för byråkratisk och tung språkligt.

Tidslinjen över Sveriges utveckling och nederlag är en av utställningens starkaste delar. Det håller besökaren Ulla med om.
- Det är bra med årtalen och tidslinjen. Det gör det tydligt, berättar Ulla. Det är en väldigt fin utställning.

Besökarna Marie och Matilda delar samma uppfattning som Ulla. Marie och Matilda tycker att utställningen är bra för ungdomar och skolklasser.
- Unga som kommer till Sverige får se hur vi i Sverige kämpar och har problem, säger Matilda. Det är inget att ta för givet. Vi har haft mycket problem med social ojämlikhet och fattigdom.

Genom att blanda offers egna erfarenheter med politiska beslut och uppmaningar om vad individer själva kan göra täcker utställningen hatbrott ur olika perspektiv. Det är relevant för alla, den som själv inte blivit utsatt uppmanas till att ta sitt ansvar. På så vis blir alla besökare en del av utställningen. Det är en klok strategi för att påverka gemene man att se sin del i frågan om hatbrott.

Som besökarna är överens om är detta en viktig utställning. Den väcker förfäran och orostankar, samtidigt inger den hopp. Det är positivt att framsteg fick utrymme i något så allvarligt som hatbrott. De personliga berättelserna visar det positiva i att inkludera flera aspekter och erfarenheter. Med andras upplevelser och åsikter kan vi vidga våra perspektiv. Det gäller i allt från konstutställningar till samhällsfrågor.

VI & DOM
Göteborgs stadsmuseum
Visas till och med 16 augusti 2020

Taggar: Kritikgruppen