Web
Analytics
Skip to main content

Poesi: Hur gör du för att glömma?

Enkät: hur gör du för att glömma?

Skärvan.
Jag var tvungen att lägga den längst ner i bokhyllan, bland liggande pärmar och svajande brev.
Säv säv susa.
Skärvan var bördornas bärare. Partiklarna som exploderade från din kropp samlades in, kristalliserades och gavs en form.
Placera skärvan längst ner i bokhyllan,
bland liggande pärmar och svajande papper.
I den ryms inte kroppen som vänder sitt skinn ut och in
tills allt som hörs är grammofonnålen mot kraniets sömmar.
I den ryms ickeliv, ickevara, ickexistens.
I den ryms endast de partiklar som slitits isär och däremellan:
tomhetens magnet.
Men det samlas ihop,
blir till en skärva
och placeras längst ner i bokhyllan.

Taggar: Poesi